Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

 • Devi Designs
 • Y-3159137-6
 • Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
 • netta@finnishyogi.com
 • +358 40 646 4338

 

2. REKISTERÖIDYT

 • Tämän verkkosivuston yhteydenottolomakkeilla tietonsa lähettäneet.
 • Asiakkaat ja mahdolliset asiakkaat.

 

3. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.
 • Rekisterin käyttötarkoituksena on hallita, kehittää, ylläpitää asiakassuhteita ja tilatun palvelun toimittaminen.

 

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

 • Yrityksen nimi
 • Asiakkaan nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

 

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastietoja saadaan:

 • Suoraan asiakkaalta toimeksiannon yhteydessä (puhelimessa, sähköpostilla, tapaamisessa, verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta).
 • Evästeiden avulla (Sivujen analytiikkaa seurataan Google Analyticsilla, joka kerää kävijätietoja. Näitä tietoja käytetään asiakaskokemuksen ja palvelujen kehittämiseen).

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

 • Tiedot ovat tallennettu Devi Designs:n tietojärjestelmään.
 • Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.
   

7. KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ajan.

 

8. REKISTERIN SUOJAUS

Reskiterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekistereitä, eikä niitä luovuteta sivullisille. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

 

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella asiakkaallamme on henkilötietolainsäädännön mukaisesti oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Jokaisella asiakkaallamme on henkilötietolainsäädännön mukaisesti oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua tai poistaa tiedot rekisteristä, pyyntö tulee lähettää meille kirjallisesti. Tarvittaessa pyydämme pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Let's connect!

Kuulen mielellään sinusta ja ajatuksistasi. Laita rohkeasti viestiä ja jutellaan, millainen joogahetki sopisi juuri sinulle.